INTRO
HOME
NEW RITUALS
SEBASTIAN HOLZHUBER
PROJECTEN /WORKSHOPS
INDIVIDUELE TRANSFORMATIE
BEGELEIDING/ ONTWIKKELING
GALLERY/ ARCHIEF
CONTACT
REFERENTIES/ LINKS
VIDEO'S
DERWISHDANS / WERVELEN
NIEUWS

SEBASTIAN HOLZHUBER
Sebastian Holzhuber, opgegroeid in Wenen, is kunstenaar en therapeut en ontwikkelde een eigen methodiek tot bevrijding van verborgen potentieel en tot verdieping en intensiteit van het leven. De deelnemers worden een mogelijkheid geboden om op een verrassende manier hun grenzen te verleggen. Als vanzelf leren zij hierdoor meer zelfvertrouwen, levensvreugde, humor en nabijheid te ervaren.
Dit proces verloopt voor ieder individueel, ieder ontdekt zijn eigen waarheid.

Sebastian Holzhuber heeft een opleiding kunsttherapie gevolgd en daarna schilderkunst gestudeerd aan de Alanus Kunstacademie in Bonn. Ook studeerde hij bij Magdalena Abakanowicz in Poznan, Polen.
Hij volgde bij Thomas Atum O'Kane de opleidingen ‘Kunst van het Spiritueel Begeleiden' en
‘De Alchemie van Transformaties'.
Hij leefde en werkte in Oostenrijk, India, Polen, Spanje en Griekenland en woont sinds 1979 in Amsterdam.
Twintig jaar geleden kwam NewRituals tot ontwikkeling als reactie op de verharding en afstomping in de moderne maatschappij - in het besef dat kunst als persoonlijke ervaring een substantiële bijdrage kan leveren tot innerlijke ontwikkeling en rijping.

NewRituals staan voor:
- verwondering en verzoening
- vreugde en spel
- innerlijke kracht en zelfvertrouwen
- de kunst te leven, het leven te omhelzen

Tranformatieprojecten
NewRituals vinden hun vorm in transformatieprojecten. Dit zijn projecten met een eigen thema en vorm. Er zijn individuele- en groepsprojecten. De projecten bestaan uit rituelen die veelal geïnspireerd zijn door mythologische en/of archaïsche thema's. De biografische gegevens en het socialisatieproces van de deelnemers worden hierin meegenomen, waarbij alle emoties doorlopen kunnen worden.

In overleg kunnen NewRituals gefotografeerd en soms ook gefilmd worden. De deelnemers ontvangen dan een CD met beelden van het verloop van het proces. Op speciaal verzoek kan een enkele foto worden afgedrukt en door Sebastian Holzhuber bewerkt tot een kunstwerk.


‘Welke sluimerende kracht wil zich in vrijheid ontvouwen?'

 

 


portret1.jpg


portret2.jpg